1. Homepage
  2. หมวดหมู่: Harem (ฮาเร็ม)

หมวดหมู่: Harem (ฮาเร็ม)

อนิเมะที่มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิงหลาย ๆ คน แต่ตัวละครหลักที่เป็นผู้ชายมีเพียงหนึ่งคน หรือมีเพียงคนเดียว ตัวละครผู้หญิงหลาย ๆ คนแต่มีตัวละครผู้ชายคือพระเอกเพียงคนเดียว ส่วนมากตัวละครผู้หญิงจะสวยหรือน่ารัก และอาจจะชอบผู้ชายคนเดียวกัน