1. Homepage
  2. หมวดหมู่: Isekai (ต่างโลก)

หมวดหมู่: Isekai (ต่างโลก)

อนิเมะที่มีเรื่องราวของมนุษย์ธรรมดาจากโลกถูกโยกย้าย, ถูกส่ง, ไปเกิดใหม่, หรืออาจจะติดอยู่ในจักรวาลคู่ขนาน, โลกจินตนิมิต หรือโลกเสมือน ที่ซึ่งพวกเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่ รวมไปถึงกฎเกณฑ์, วัฒนธรรม และปรัชญาใหม่ คู่ขนานนี้มีอยู่ในโลกเดิมของตัวละครเอกในฐานะ