1. Homepage
  2. หมวดหมู่: War (สงคราม)

หมวดหมู่: War (สงคราม)

อนิเมะสงคราม การสู่รบแบบกองทัพ ใช้ทหารในการสู่รบจำนวนมาก การสู่รบระหว่างประเทศ ความขัดแย้งการรุกรานที่มีการใช้ความรุนแรง การทำลายล้างและมีอัตราเสียชีวิตในระดับสูง