Alice Gear Aegis Expansion

อนาคตอันไกลโพ้น เมื่อมนุษยชาติถูกบีบให้หนีออกจากโลกหลังจากการโจมตีจากสิ่งมีชีวิตจักรกลที่รู้จักกันในชื่อไวสส์ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถต่อสู้ได้โดยนักแสดงหญิง: หญิงสาวที่เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธมิติสูงที่เรียกว่าอลิซเกียร์ ภายใต้การดูแลของ AEGiS บริษัทเอกชนของนักแสดงหญิงมุ่งหน้าสู่จักรวาลเพื่อกำจัดไวส์และปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์จากการถูกสาปให้พเนจรไปในจักรวาลตลอดกาล ดูอนิเมะ

ชื่อเรื่องอื่นๆ : アリス・ギア・アイギス   ข้อมูลจาก : MAL

2

1 vote