1. Homepage
  2. หมวดหมู่: Shounen (หนุ่มน้อย)

หมวดหมู่: Shounen (หนุ่มน้อย)

อนิเมะที่มีหนุ่มน้อยซึ่งหมายถึงผู้ชายอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปี ที่มีเด็กวัยรุ่นชายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก มังงะโชเน็งเป็นการ์ตูนประเภทที่เป็นที่นิยมที่สุด