1. Homepage
  2. หมวดหมู่: Survival (การเอาตัวรอด)

หมวดหมู่: Survival (การเอาตัวรอด)

อนิเมะที่มีการตายก็ตายจริง เจ็บก็เจ็บจริง การเอาชีวิตรอด การใช้ชีวิตแบบผจญภัยในที่เสี่ยงอันตราย ไม่มีการชุบชีวิตหรือใช้เวทมนต์แฟนตาซี หลีกหนีการเข่นฆ่าเพื่อให้มีชีวิตรอด