Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว

อนิเมะเรื่องนี้ เป็นเรื่องของ Fuuta ชายหนุ่มที่กลับมาบ้านอย่างเหน็ดเหนื่อยในตอนกลางคืน สิ่งที่เขาอยากทำมากที่สุดคือการใช้เวลาอยู่กับแมวของเขา ที่มีนิสัยลึกลับเสียจนไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไร

ดูอนิเมะ

0

0 vote