1. Homepage
  2. หมวดหมู่: Parody (ล้อเลียน)

หมวดหมู่: Parody (ล้อเลียน)

อนิเมะที่มี ล้อเลียน เสียดสีของสังคม หรือการใช้ชีวิต หรือมีการวาดสัดส่วนของใบหน้า ทั้งหู ตา จมูก ปาก และการเขียนสัดส่วนของภาพล้อเลียนในอิริยาบถต่างๆ ทำให้ขำขัน, หรือวิพากษ์วิจารณ์งานต้นฉบับ หรือเรื่องราวต้นฉบับ