1. Homepage
  2. หมวดหมู่: Animation (อนิเมะชั่น)

หมวดหมู่: Animation (อนิเมะชั่น)

ภาพยนตร์การ์ตูน อนิเมะชั่น ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน คือภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นโดยการนำภาพนิ่งหลายๆ ภาพมาฉายต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว โดยปกติความเร็วของภาพเคลื่อนไหวจะฉายด้วยความเร็วที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการแสดงผล