1. Homepage
  2. หมวดหมู่: Thriller (ตื่นเต้น)

หมวดหมู่: Thriller (ตื่นเต้น)

อนิเมะที่มีฉากเขย่าขวัญ ระทึกขวัญ มีอะไรให้ลุ้นตลอด ให้ตื่นเต้น ให้ใจเต้น แต่จะไม่มีความน่าเกลียดน่ากลัว ไม่ค่อยมีเลือดหรือฉากโหดๆ